MCB expert artikel

Wat is een MCB?

MCB is de Engelse afkorting van Miniture circuit breaker. In Nederland kennen we dit product beter onder de naam installatieautomaat, kortweg automaat. Een MCB wordt gebruikt om stroomkringen te beschermen tegen overbelasting. Deze overbelasting kan zijn een beperkte overbelasting waarbij de stroom de voorschreven nominale waarde beperkt overstijgt, of een kortsluitstroom.

Werking van de installatieautomaat

Voor de twee functies van de automaat, bescherming tegen overbelasting, en bescherming tegen kortsluiting zijm twee verschillende technieken nodig. Bij kortsluiting wordt afschakeling van de automaat gerealiseerd door middel van een magnetische beveiliging. Hierbij wordt via een palletje dat reageert op een sterk toenemend magnetisch veld (als gevolg van de kosrtsluitstroom) de automaat binnen 10ms uitgeschakelt. Bescherming tegen overbelasting wordt gedaan middels een bi-metaal.

Uitvoeringsvormen en specificaties

De nominaalstroom: 1A-125A

De meest gangbare installatieautomaat in Nederland heeft een nominale stroom van 16A. De maximale waarde van een installatieautomaat is bij de meeste fabrikanten 125A. Zijn de stromen in het cirquit hoger, dan zullen ook de te verwachten kortsluitstromen hoger zijn. De mechanische contructie van de automaat is niet bestand tegen hogere kortsluitstromen dan ongeveer 25kA. Bij hogere kortsluitstromen word een vermogensschakelaar (mccb) toegepast.

Nominale spanning: 230V AC - 440V AC

De nominale spanning is natuurlijk afhankelijk van de toepassing maar is meestal 230VAC/400AC. Naast automaten voor wisselpanning zijn er ook automaten voor gelijkspanning.

Kortsluitwaarde: 4.5 - 25 kA

Elke automaat wordt gecontrueert voor een specifieke kortsluitwaarde. De maximale kortsluuitwaarde van een automaat is meestal 25kA.

Afschakelkarakteristiek

In de afschakelkarakteristiek van een installatieautomaat is af te lezen hoe snel de automaat afschakelt bij een bepaalde kortsluitstroom. Er zijn 5 verschillende karakteristieken gedefinieerd, die ieder hun eigen toepassinggebied hebben:

 

  • B standaard circuitbescherming     
  • C voor hogere inschakelstromen
  • D voor inductieve en capacitieve belastingen
  • K voor hoge inschakelstromen      
  • S voor stuurtransformatoren     
  • Z voor halfgeleider bescherming

Normen

 Er zijn meerdere normen die van toepassing zijn op installatieautomaten. De belangrijkste zijn:

 IEC/EN 60947-2, voor industriele toepassing.
 IEC/EN 60898-1, voor residentieel gebruik.

Een automaat kan voor beide normen gecertificeerd zijn, echter dan wel met verschillende specificaties.

Installatieautomaat MCB C&S components

Installatieautomaat MCB