Innovaties door C&S

Snelle oplossingen met een korte time to market.

Onze innovaties ontstaan vanuit de behoeften uit de markt. Het kan om directe vragen van onze klanten gaan, maar ook signaleren we zelf behoeften in de markt die om een innovatieve oplossing vragen. Onze kracht is dat we snel tot een oplossing te komen en een korte time to market realiseren. Dit omdat we een kleine, flexibele organisatie zijn en veel kennis en ervaring hebben op het gebied van elektrotechniek bij netbeheerders, paneelbouw/OEM en installateur. Vaak werken we samen met onze zusterorganisaties Flinter en Serve RD en met diverse partners bijvoorbeeld voor 3D prototyping.

Enkele van onze innovaties

Meterkast buiten de woning

Een huisaansluitkast en kWh-meter is eigendom van de netbeheerder, maar is geplaatst in een woning(NEN2768 meterkast) of een gebouw. Door intensiever gebruik is het net storingsgevoeliger geworden. Steeds vaker is in geval van calamiteiten snel toegang nodig tot de meterkast. Dit kan lastig zijn als de bewoners niet thuis zijn. Het plaatsen van de meterkast buiten de woning ligt dan voor de hand. Bijvoorbeeld de meterkast onder de grond. C&S denkt mee om hier een oplossing voor te vinden.

Deksel aansluitkast

Voor netbeheerders hebben we een “nieuwe” deksel ontwikkeld voor de oude aansluitkast in woningen. Uit de markt is de vraag naar deze deksel ontstaan. De bestaande deksel is vaak meer dan 50 jaar geleden in een woning geplaatst. Doordat woningen worden voorzien van een slimme meter, moet de deksel van de aansluitkast gehaald worden. Het materiaal van de deksel (bakkeliet) is door de jaren broos en daardoor erg breekbaar. De deksels worden echter niet meer gemaakt.

C&S is gevraagd een deksel te ontwikkelen en te laten maken. Inmiddels zijn er al vele aansluitkasten voorzien van een nieuwe, door C&S ontwikkelde, deksel.

Aardingsstok of meetpennen

Onze meetpennen ofwel aardingsstokken is een speciaal ontwikkelde set, bedoeld om compacte MS kabelcompartimenten veilig aan aarde te leggen en te meten. Een set bestaat uit een koffer met daarin 3 meetpennen, een aardingssnoer en een tool om het capacitief beleg te demonteren.

Slimme P1 relais

C&S levert slimme schakelaar (de solarmind) die communiceert met de P1 poort van de slimme meter en een gebruikstoestel. Dit kan bijvoorbeeld een accu zijn, maar ook een slimme wasmachine of vaatwasser. De piekuren voor elektrisch gebruik liggen bij een gemiddeld gezin in de morgen en in de namiddag en vroege avond. De piekuren voor de opwekking van zonne-energie liggen echter midden op de dag. Met de solarmind is teruglevering in principe niet meer nodig. In de piekuren van de opwekking wordt de accu opgeladen, dan wel de wasmachine of een ander gebruiksapparaat in werking gezet. In de daluren wordt stroom vanuit de accu gebruikt.

Terzo sensor

Hoe kan een oud onderstation intelligent gemaakt worden? Deze vraag ontstond omdat de oude systemen nog zeer robuust zijn en technisch nog jaren mee zouden kunnen. Nadeel van de oude systemen is dat ze niet intelligent zijn en er geen data kan worden afgelezen op afstand. Voor onderhoud en storingen moet er dus een monteur naar het onderstation. Dit is omslachtiger, duurder en niet meer van deze tijd.

De Terzo sensor bewaakt de MS-velden in de installatie op aanwezigheid van spanning, het afgenomen vermogen, de temperatuur van de fasegeleiders en de omgevingstemperatuur en –vochtigheid en signaleert een kortsluiting. De meetdata worden uitgewisseld met een RTU voor verdere dataverwerking.  De RTU leidt informatie naar een hoger liggend systeem.

De Terzo sensor zorgt ervoor dat oude onderstations die technisch nog zeer lang mee kunnen gaan, maar om economische redenen vervangen worden, intelligent worden gemaakt . Op afstand kunnen draadloos gegevens worden uitgelezen en gemeten, installatietijd wordt verkort en vereenvoudigd.